Prisendringer 1. oktober 2021

1. oktober 2021 gjøres det igjen prisendringer og legg merke til at det er til dels store variasjoner og for enkelte varegrupper høy prisøkning.

Tabellen under er basert på de prisvarsler vi har mottatt fra våre leverandører og på produkter hvor Farveringen/Malorama er prisgiver i NOBB.

Industrien har det siste året opplevd historisk økt etterspørsel som har resultert i knapphet på råvarer og andre innsatsfaktorer. Dette har gitt økt prispress og i flere tilfeller utfordrende leveringssituasjoner.

Stor usikkerhet rundt kostprisøkninger gjør at det nå varsles fra flere leverandører prisendringer innenfor intervaller (prisendringer fra – til).
Utover økte råvarepriser skyldes også prisøkninger i flere tilfeller fortsatt svak norsk valuta og dramatisk økte fraktpriser for produkter levert med båt (container).

Prisendring pr. varegruppe:

Varegruppe

Prisendring fra – til:

Maling

5 – 8 %

Gulv

3 – 21 %

Vegg og himling

5 – 25 %

Sparkel, støp og lim

0 – 30 %

Teknisk/kjemisk

2 – 12 %

Verktøy og forbruksmateriell

3 – 12 %

Interiør

0 – 20 %

 

Som det fremkommer over, er det til dels store variasjoner i prisendringene og det forekommer også endringer utover nevnte intervaller innen kategoriene fra enkelte leverandører.

For en detaljert oversikt på leverandørnivå, ta kontakt med kundeservice@farveringen.no eller din primærkontakt hos oss.

Detaljerte nye grunnpriser er også tilgjengelige via NOBB.