Varsel om prisendringer i oktober

Vi vil med dette informere om prisendringer gjeldende fra 1. oktober 2022 på produkter hvor Farveringen/Malorama er prisgiver i NOBB, samt prisendringer fra våre leverandører.

Industrien opplever fortsatt stor etterspørsel etter mange produkter, og dette kombinert med knapphet på råvarer og andre innsatsfaktorer som energi, gir økt prispress.

Prisvarslingen fra industrien bærer også sterkt preg av at innsatsfaktorene fra produkt til produkt varierer mye. Stor usikkerhet rundt kostprisøkninger gjør at det varsles fra flere leverandører prisendringer innenfor til dels store intervaller (prisendringer fra – til).

For detaljert informasjon på leverandør og artikkelnivå ta kontakt med din primærkontakt hos oss eller kundeservice@farveringen.no, eller se i NOBB.

(Sist oppdatert 09.09.22)