Varsel om ekstraordinære prisøkninger fra 1. juli og 1. august 2022

Vi vil med dette forhåndsvarsle ekstraordinære prisøkninger kan komme fra enkelte leverandører som Farveringen må ta videre ut i markedet.

Se også: Varsel om ekstraordinære prisendringer 1. mai og 1. juni

Leverandørene varsler spesielt usikkerhet rundt ekstreme økninger på råvarepriser og tilgjengelighet på råvarer og innsatsfaktorer som følge av spesielt krigen vi er vitne til i Ukraina.

Vi jobber aktivt med leverandørene for å begrense eller trekke varslingene og benytte seg av vinduene vi har 1.4 og 1.10.

Prisene vil være tilgjengelige i NOBB 20. juni eller 20. juli.

Vi ber om forståelse for nødvendigheten av prisjusteringer.

Ved spørsmål angående dette varslet vennligst kontakt med din primærkontakt hos Farveringen eller Audar Dørum på tlf 992 359 23 eller mail audar.dorum@farveringen.no.

(Oppdatert 31.05.22)