Prisendring 1. april 2024

Vi vil med dette informere om prisøkninger gjeldende fra 1. april 2024 på produkter hvor Farveringen/Malorama er prisgiver i NOBB, samt de prisendringer vi har mottatt fra våre leverandører.

Farveringen som grossist blir fortsatt preget av krevende markedsforhold hvor leverandørene endrer priser basert på generell økt kostnadsutvikling, frakt kostnader, høy inflasjon, prisvekst og valuta. Men vi ser også at bildet er bedre enn i de senere år med ekstreme prisendringer.

For å øke verdien på informasjonen til våre kunder har vi derfor laget en vektet prisendring for et utvalg leverandører, samt intervall for de øvrige. Farveringen gjør oppmerksom på at enkeltprodukter pr. leverandører kan overstige den vektede prisendringen. Det kan også være avvik på direkteleverte produkter fra nevnte leverandører og øvrige leverandører som vi mangler godt nok grunnlag på pr. dags dato.

Detaljerte grunnpriser blir tilgjengelige via NOBB etter 20. februar.

For detaljert informasjon på leverandør og artikkelnivå ta kontakt med din primærkontakt hos oss eller kundeservice@farveringen.no eller se i NOBB.

(05.02.24)