Midlertidige fargeendringer

I en kortere periode vil det være små fargeforskjeller på dysene til noen av Relekta sine patroner.

På grunn av knappheter i markedet grunnet korona-situasjonen så har våre leverandører utfordringer med å levere dyser til fugapatroner i vanlige farger. I en periode fremover vil det derfor bli noen avvik på fargene dysene har i forhold til det normale.

Størst forandring blir det på T535406 TEC7 310 ML BRUN der dysen blir mye mørkere brun enn den er i dag  og T602176 ROOF 310 ML som blir transparent med gul tupp (mot normalt svart med grønn tupp).

Både TEC7 310 ML og XEALPRO 310 ML har fortsatt et farebånd på selve patronen som illustrerer farge på innholdet.

Det er foreløpig usikkert hvor lenge dette vil vare, men det jobbes med å begrense tiden så mye som mulig. Endringene skjer umiddelbart etter hvert som vi får nye forsyninger inn på lager. Hver batch som produseres av det enkelte produkt vil få like dyser.