Jotun Fargeprøve Emballasje

Informasjon vedrørende Jotun Fargeprøve Interiør og Jotun Fargeprøve Eksteriør

Jotun Fargeprøve Interiør og Jotun Fargeprøve Eksteriør vil ha rullerende overgang fra plast til blikk i løpet av våren 2021. Produktene vil beholde sin eksisterende varekode. Det vil være plast og blikkemballasje i omløp, om hverandre, i en kort overgangsperiode. Jotun vil gjøre overgangen så kort som mulig.

Endringer:
Ny metallboks: Diameter 108 mm Høyde 73 mm Vekt 99 gr
Dagens plast: Diameter 108 mm Høyde 69 mm Vekt 45 gr

NOBB oppdateres med korrekt informasjon.