Vi har alle et ansvar for å redusere mengden unødvendig bruk av plast. Plast forsvinner ikke ut av naturen, men bare brytes ned til mindre og mindre partikler som spres ut i alt fra hav, jord, dyr og til og med luften vi puster inn.

En enkel måte å bidra til reduksjon av bruk av plast er å velge spylervæske på kartong i stedet for plast.

Når vi vet at det i snitt brukes 8 L spylervæske pr bil i Norge pr år, og det er 3,4 millioner biler - så er det faktisk mulig å bidra til en besparelse på hele 680 tonn plast hvis all plast byttes ut.

Bestilles i D-pak ala 4 stk pr. eske.

Butikkmateriell

Trykk på de ulike bildene under for å laste ned.