MøreRoyal

Farveringen har MøreRoyal oljer i sitt sortiment, spesialolje til etterbehandling av royalbehandlet trelast vegg og tak.

Royalbehandlet trelast tar stadig markedsandeler og er nå et etablert produkt på det norske markedet både som kledning og terrassedekke. Økte markedsansdeler gjør at behovet for olje til etterbehandling er sterkt økende. Farveringen har derfor valgt å ta inn MøreRoyal oljer i sitt sortiment.

Terrasseolje

Fås som spann i 3l i fargene: klar, brun og grå. MøreRoyal Terrasseolje Eksklusiv forhindrer langsiktig fuktinntrengning og sprekkdannelse i utvendig treverk.Terrasseoljen trenger effektivt inn i treverket, og binder sammen fibrene, som gir en langsiktig beskyttelse.

Tre behandlet med MøreRoyal Terrasseolje Eksklusiv kan overmales etter at den er godt tørket, med de vanligste merkene som er på markedet.

Treolje

Denne oljen kan brukes til både tak og vegg. Oljen er egnet til etterbehandling av MøreRoyal trelast. Men kan også brukes til Cu-impregnerte og annen ubehandlet trelast.