Organisasjonsendring i Farveringen

For å møte fremtidige behov er det besluttet å gjennomføre en organisasjonsendring, hvor Audar Dørum blir ansatt som ansvarlig for Salg og Marked i Farveringen fra 1. september.

Audar vil i den forbindelse få ansvar for Farveringens salg og markedsføring av egenimporterte varer, salg av logistikk-tjenester og konseptutvikling.

Avdelingen for Salg og Marked vil, i tillegg til Audar, bestå av dagens salgsteam RBI og KAM Farveringen.